ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะกิจกลการ อิมปอร์ต
LOHAKIJ AUTO PARTS IMPORT LTD., PART
271 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
271 Larn Luang Rd., Watsommanut , Pomprab , Bangkok 10100
Tel : (662) 628-2900-3, (662) 280-7328-30   Fax : (662) 280-7327
E-mail : info@lohakijautoparts.com , lohakijautoimp@yahoo.com